Biz hakda

1

Shijiazhuang PengTong IMP.& EXP.Co., Ltd.---- giňişleýin daşary ýurt öndürýän we söwda kärhanasydyr.Bu kompaniýa Hytaýyň iň uly dokma bazalarynyň biri bolan milli dokma bazasynyň Hebeý şäherinden Şijiazhuangda ýerleşýär.Kompaniýada 400 dokma maşyn we üznüksiz boýag we çap maşyn bar.Her ýyl 100 million metrden gowrak ingreý önümlerini dokap we 200 milliondan gowrak mata boýap bileris.

Müşderimiziň şol döwürdäki isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli mata önümlerini hödürleýäris.Esasy önümimiz jübüde ----- pagta, T / C, T / R, ýönekeý, egrem-bugram, otly süňk bar.Içerki bazarda satylýar we ABŞ, HongKong, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Europeewropa ýaly ýigrimi gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Elmydama gowy hilli täze pikirler çykarýarys we müşderiniň ajaýyp abraýyna eýe.

Customershli müşderiler üçin birinji derejeli hyzmaty hödürlemek üçin elmydama “Iň oňat hil, hormatly karz, yhlasly hyzmat we ýürekden hyzmatdaşlyk” syýasatyny dowam etdireris.Şol bir wagtyň özünde, önümleriň hilini we hyzmatyny gowulandyrmak esasynda içerki we halkara bazarlarda başarnygymyzy artdyrarys.

“PengTong” geljekde siziň bilen bilelikde ösmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Üstünligimiz

hil şahadatnamasy

Ajaýyp dolandyryş ulgamyny we önümçilik akymyny ösdürdik, ösýän bölüm, kömekçi bölüm, QC bölümi, Maliýe bölümi.

Müşderiler

yzygiderli müşderilerimiz: H&M GAP ZARA ELAND LEVI BASIC HOUSE TOMMY

Senagat we söwda integrasiýasy

Öz zawodymyz bar, şonuň üçin çykdajylary azaldyp, girdejini müşderilere gaýtaryp bileris, bu aralykda hünär hyzmatlaryny edip bileris.

satuwdan soňky hyzmat

Satuwdan soň haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, meseläni gysga wagtda çözmäge kömek etjek ýörite adam taýýarlarys

güýçli öndürijiligi goramak

Bizde her dürli gatnaw dokma 400 toplum bar, her ýylda 14 million metr mata öndürip bileris

amatly

Týanjinin porty we ingingdao porty bilen, “Iň çalt eltiş wagty, ilkinji gezek eltip bermek” hyzmatyny berip bileris.

2